Bài 5.8 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.8 trang 14 SBT Vật lí 9. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

Đề bài

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

A.16Ω           B.48Ω           C.0,33Ω         D.3Ω

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song là: \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(R_1//R_2\) 

=> Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} =\dfrac{4.12}{4+12}=3\Omega \)

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Đoạn mạch song song
Gửi bài