Quảng cáo
 • pic

  Bài 59.1 trang 121 SBT Vật lí 9

  Giải bài 59.1 trang 121 SBT Vật lí 9. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?

 • pic

  Bài 59.2 trang 121 SBT Vật lí 9

  Giải bài 59.2 trang 121 SBT Vật lí 9. Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 59.3 trang 121 SBT Vật lí 9

  Giải bài 59.3 trang 121 SBT Vật lí 9. Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn,

 • pic

  Bài 59.4 trang 121 SBT Vật lí 9

  Giải bài 59.4 trang 121 SBT Vật lí 9. Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể…) cần phải có năng lượng.

 • pic

  Bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 trang 121 SBT Vật lí 9

  Giải bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 trang 121 SBT Vật lí 9. Nhìn bằng mắt thường ta thấy vật có cơ năng có biểu hiện gì?

Gửi bài