Quảng cáo
 • pic

  Bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc

 • pic

  Bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9. Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9. Xét về phương diện tránh ô nhiễm môi trường thì nhà máy nhiệt điện hay nhà máy thủy điện có lợi hơn ? Vì sao?

 • pic

  Bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9. Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

 • pic

  Bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ được biến đổi thành điện năng.

Gửi bài