Quảng cáo
 • pic

  Bài 47.1 trang 95 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.1 trang 95 SBT Vật lí 9. Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:

 • pic

  Bài 47.2 trang 95 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.2 trang 95 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 47.3 trang 95 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.3 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m.

 • pic

  Bài 47.4 trang 95 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.4 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

 • pic

  Bài 47.5 trang 95 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.5 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người cao 1,6 m,

 • pic

  Bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang 96, 97 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang 96, 97 SBT Vật lí 9. Vật kính máy ảnh là loại thấu kính gì và thường làm bằng vật liệu gì?

 • pic

  Bài 47.11 trang 97 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.11 trang 97 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • pic

  Bài 47.12 trang 97 SBT Vật lí 9

  Giải bài 47.12 trang 97 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Gửi bài