Quảng cáo
 • pic

  Bài 48.1 trang 98 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.1 trang 98 SBT Vật lí 9. Câu nào sau đây là đúng ?

 • pic

  Bài 48.2 trang 98 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.2 trang 98 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu so sánh.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9. Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt

 • pic

  Bài 48.4 trang 98 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.4 trang 98 SBT Vật lí 9. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở

 • pic

  Bài 48.5, 48.6, 48.7, 48.8 trang 98, 99 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.5, 48.6, 48.7, 48.8 trang 98, 99 SBT Vật lí 9. Chọn câu đúng. Có thể coi con mắt là một dụng cụ quang học tạo ra

 • pic

  Bài 48.9 trang 99 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.9 trang 99 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • pic

  Bài 48.10 trang 99 SBT Vật lí 9

  Giải bài 48.10 trang 99 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Gửi bài Gửi bài