Bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9

Giải bài 48.3 trang 98 SBT Vật lí 9. Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 2 cm. Hãy tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng => \(A'B'=AB.\dfrac{OA'}{OA}\)

Lời giải chi tiết

Quá trình tạo ảnh của thể thủy tinh được mô phỏng bằng hình vẽ sau:

Ký hiệu cột điện là AB, ảnh của cột điện trên màng lưới là A’B’, thể thủy tinh là thấu kính hội tụ đặt tại O. Ta có: AO = 25m = 2500cm; A’O = 2cm; AB = 8m = 800cm

  

Chiều cao của cột điện trong mắt là:

\(A'B'=AB.\dfrac{OA'}{OA}=800.\dfrac{2}{2500}=0,64cm\)

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close