Quảng cáo
 • pic

  Bài 31.1 trang 69 SBT Vật lí 9

  Giải bài 31.1 trang 69 SBT Vật lí 9.Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

 • pic

  Bài 31.2 trang 69 SBT Vật lí 9

  Giải bài 31.2 trang 69 SBT Vật lí 9. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 31.3 trang 69 SBT Vật lí 9

  Giải bài 31.3 trang 69 SBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng ?

 • pic

  Bài 31.4 trang 69 SBT Vật lí 9

  Giải bài 31.4 trang 69 SBT Vật lí 9. Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện

 • pic

  Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 69, 70 SBT Vật lí 9

  Giải bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 69, 70 SBT Vật lí 9. Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

Gửi bài