Quảng cáo
 • pic

  Bài 23.1 trang 52 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.1 trang 52 SBT Vật lý 9. Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)

 • pic

  Bài 23.2 trang 52 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.2 trang 52 SBT Vật lý 9. Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D,

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 23.3 trang 52 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.3 trang 52 SBT Vật lý 9. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:

 • pic

  Bài 23.4 trang 52 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.4 trang 52 SBT Vật lý 9. Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.

 • pic

  Bài 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9. Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm

 • pic

  Bài 23.6; 23.7; 23.8; 23.9 trang 53 SBT Vật lý 9

  Giải bài 23.6; 23.7; 23.8; 23.9 trang 53 SBT Vật lý 9. Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

Gửi bài