Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.1, 33.2 trang 73 SBT Vật lí 9

  Giải bài 33.1, 33.2 trang 73 SBT Vật lí 9. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

 • pic

  Bài 33.3 trang 73 SBT Vật lí 9

  Giải bài 33.3 trang 73 SBT Vật lí 9. Trên hình 33.2 vẽ một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường. Giải thích vì sao khi

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.4 trang 74 SBT Vật lí 9

  Giải bài 33.4 trang 74 SBT Vật lí 9. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều hay có chiều

 • pic

  Bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 74 SBT Vật lí 9

  Giải bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 74 SBT Vật lí 9. Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

Gửi bài