Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.1 trang 57 SBT Vật lí 9

  Giải bài 25.1 trang 57 SBT Vật lí 9. Lõi của nam châm điện phải là sắt non, không được là thép. Vì sao?

 • pic

  Bài 25.2 trang 57 SBT Vật lí 9

  Giải bài 25.2 trang 57 SBT Vật lí 9. Trong nam châm điện được vẽ trên hình 25.1, nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.3 trang 57 SBT Vật lí 9

  Giải bài 25.3 trang 57 SBT Vật lí 9. Nếu khẳng định các kẹp sắt đã trở thành nam châm thì hãy xác định tên từ cực của một trong số các nam châm này.

 • pic

  Bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 trang 57, 58 SBT Vật lí 9

  Giải bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 trang 57, 58 SBT Vật lí 9. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?

Gửi bài