Bài 5.7 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.7 trang 14 SBT Vật lí 9. Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn

Đề bài

Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?

A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song : \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

Lời giải chi tiết

Mạch gồm \(R_1\) // \(R_2\)

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\) =\( \dfrac{R_1.4R_1}{R_1 + 4R_1}\)= \(\dfrac{4R_1.R_1}{5R_1} =0,8R_1 \)

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Đoạn mạch song song
Gửi bài