Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 9. Góc hợp bởi đường thẳng y = 1/2x+3/5 và trục ox

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Góc hợp bởi đường thẳng \(y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{5}\) và trục Ox là:

(A) \({26^o}34'\);                           (B) \({30^o}\);         

(C)  \({60^o}\);                               (D) \({30^o}58'\).

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) tạo với tia Ox một góc \(\alpha \) thì \(\tan \alpha  = a\). 

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\tan \alpha  = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \alpha  \approx 2{6^0}34'\)

Vậy đáp án là (A).

Câu 2

Góc hợp bởi đường thẳng \(y = \dfrac{{7 + 2x}}{5}\) và trục Ox là:

(A) \({54^o}28'\);                           (B) \({81^o}52'\);

(C)  \({21^o}48'\);                          (D) \({63^o}26'\).

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) tạo với tia Ox một góc \(\alpha \) thì \(\tan \alpha  = a\). 

Lời giải chi tiết:

Ta có \(y = \dfrac{{7 + 2x}}{5}=\dfrac{2}{5}.x+\dfrac{7}{5}\)

Suy ra \(\tan \alpha  = \dfrac{2}{5} \Rightarrow \alpha  \approx 2{1^0}48'\)

Vậy đáp án là (C).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close