Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 sách bài tập toán 9. Hệ số góc của đường thẳng...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Hệ số góc của đường thẳng \(y = \dfrac{{3x - 5}}{2}\) là:

(A) \(3\);                                 

(B) \(-5\);         

(C)  \(\dfrac{3}{2}\);               

(D)  \(-\dfrac{5}{2}\).

Phương pháp giải:

Phương trình đường thẳng có dạng \(y = kx + b\) \((d_1)\) với \(k\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \((d_1).\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(y = \dfrac{{3x - 5}}{2} = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{5}{2}\)

Suy ra \(k = \dfrac{3}{2}\). Vậy chọn đáp án là (C).

LG b

Hệ số góc của đường thẳng \(y = \dfrac{{3 - \sqrt 3 x}}{5}\) là:

(A) \(3\);

(B) \(\dfrac{3}{5}\);         

(C)  \(-\sqrt 3 \);

(D)  \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}\).

Phương pháp giải:

Phương trình đường thẳng có dạng \(y = kx + b\) \((d_1)\) với \(k\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \((d_1).\)

Lời giải chi tiết:

\(y = \dfrac{{3 - \sqrt 3 x}}{5} =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}x + \dfrac{3}{5}\)

Suy ra \(k =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}\). Vậy chọn đáp án (D).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close