Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 68 sách bài tập toán 9. Hệ số góc của đường thẳng...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Hệ số góc của đường thẳng \(y = \dfrac{{3x - 5}}{2}\) là:

(A) \(3\);                                 

(B) \(-5\);         

(C)  \(\dfrac{3}{2}\);               

(D)  \(-\dfrac{5}{2}\).

Phương pháp giải:

Phương trình đường thẳng có dạng \(y = kx + b\) \((d_1)\) với \(k\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \((d_1).\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(y = \dfrac{{3x - 5}}{2} = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{5}{2}\)

Suy ra \(k = \dfrac{3}{2}\). Vậy chọn đáp án là (C).

LG b

Hệ số góc của đường thẳng \(y = \dfrac{{3 - \sqrt 3 x}}{5}\) là:

(A) \(3\);

(B) \(\dfrac{3}{5}\);         

(C)  \(-\sqrt 3 \);

(D)  \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}\).

Phương pháp giải:

Phương trình đường thẳng có dạng \(y = kx + b\) \((d_1)\) với \(k\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \((d_1).\)

Lời giải chi tiết:

\(y = \dfrac{{3 - \sqrt 3 x}}{5} =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}x + \dfrac{3}{5}\)

Suy ra \(k =  - \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}\). Vậy chọn đáp án (D).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close