Bài 51.5 trang 105 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.5 trang 105 SBT Vật lí 9. Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10 cm thì thấy ảnh của mọi vật xa,

Đề bài

Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10 cm thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khỏang 50 cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết: ảnh tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm.

Lời giải chi tiết

Vì ảnh của tất cả các vật nằm trước thấu kính phân kì đều là ảnh ảo nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính.

=>Tiêu cự của thấu kính phân kì này là: 50cm - 10cm = 40cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Bài tập quang hình học
Gửi bài