Bài 5.14 trang 159 SBT đại số 10

Giải bài 5.14 trang 159 sách bài tập đại số 10. Cho bảng số liệu...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu thống kê ban đầu

Số trường trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 của 11 tỉnh thuộc “ đồng bằng sông Hồng”  bảng 12

Đồng thời từ đó đã tìm được:

Số trung bình cộng 55,82  (trường)

Số trung vị \({M_e}\)=40 (trường)

Qua trên, có thể chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho ( về quy mô và độ lớn là):

A. Số trung bình cộng

B. Số trung vị

C. Mốt

D. Số lớn nhất trong các số liệu thống kê đã cho

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: số trung bình công là 55,82 trường không có nghĩa

Lời giải chi tiết

Ta có:

- Số trung bình cộng x = 55,82 trường là không có nghĩa.

- Trong các số liệu thống kê đã cho có sự chênh lệch quá lớn (điều này chứng tỏ các số liệu thống kê đã cho là không cùng loại)

Chỉ cần một trong hai điều kể trên là đủ để suy ra rằng: Không chọn được số trung bình cộng làm đại diện cho các số liệu thống kê.

• Dễ thấy: Bảng số liệu thống kê đã cho không có mốt.

• Trong trường hợp đã cho, ta chọn số trung vị Me = 40 (trường) để làm đại diện cho các số liệu thống kê đã cho (về quy mô và độ lớn).

Đáp án: B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài