Bài 5.11 trang 158 SBT đại số 10

Giải bài 5.11 trang 158 sách bài tập đại số 10. Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 6, bảng 7...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 6, bảng 7.

Lời giải chi tiết:

Bảng 6 =  ( 20.5 + 22.9 + 24.10 + 26.7 + 28.4 )/(5+9+10+7+4) = 23,7 phút

Bảng 7 =  ( 25,5.1 + 26,5.5 + 27,5.13 + 28,5.9 + 29,5.2 )/(1+5+13+9+2)=  27,77

LG b

Nêu ý nghĩa của các số trung bình đã tính được.

Lời giải chi tiết:

Khi lấy số trung bình làm đại diện cho các số liệu thống kê về quy mô và độ lớn, có thể xem rằng mỗi ngày bạn A đi từ nhà đến trường đều mất 23,7 phút.

 Khi lấy số trung bình làm đại diện cho các số liệu thống kê về quy mô và độ lớn, có thể xem rằng nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ năm 1961 đến năm 1990 là 27,77

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài