Bài 5.13 trang 158 SBT đại số 10

Giải bài 5.13 trang 158 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:

Khối lượng của 14 túi đường (bảng 11)

Lớp khối lượng (kg)

Tần số

[1;3)

[3;5)

[5;7)

[7;9]

4

3

2

5

Cộng

14

Số trung bình của bảng (làm tròn đến hàng phần mười là)

A. 3.5 kg                     B. 18.0 kg

C. 5.1 kg                     D. 4.8 kg

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng công thức tính trung bình

Lời giải chi tiết

\(\overline x  = \dfrac{{2.4 + 4.3 + 6.2 + 8.5}}{{14}} = 5,1\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài