Bài 51.4 trang 105 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.4 trang 105 SBT Vật lí 9. Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2 cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ,

Đề bài

Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2 cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5 cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.

a. Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c. Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu xentimet ? Ảnh cao bao nhiêu xentimet ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về cách vẽ ảnh qua thấu kính hội tụ:

+ Tia sáng qua quang tâm thì truyền thẳng.

+ Tia sáng song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

Vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng để giải bài tập

Lời giải chi tiết

a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ như hình sau.

b) Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

c) Ta xét hai cặp tam giác đồng dạng:

+) Xét tam giác ∆AOB ~ ∆A’OB’ có \({\dfrac{AB}{A'B'}} = {\dfrac{OA}{OA'}}\) 

+) Xét tam giác ∆AOB ~ ∆A’OB’ có: \({\dfrac{OI}{A'B'}} = {\dfrac{OF'}{A'F'}}\) 

Mà: OI = AB; A’F’ = OF’ + OA’

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {\dfrac{OA}{OA'}} = {\dfrac{OF'}{OF' + OA'}} \Leftrightarrow {\dfrac{5}{OA'}} = {\dfrac{10}{10 + OA'}}\) 

⇒ OA’ = 10cm.

Từ (1) \(\Rightarrow {\dfrac{AB}{A'B'}} = {\dfrac{OA}{OA'}} \Leftrightarrow {\dfrac{2}{A'B'}} = \dfrac{5}{10} \Rightarrow A'B' = 4cm\)  

Vậy: Ảnh cách thấu kính 10cm và cao 4cm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Bài tập quang hình học
Gửi bài