Bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9. Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 51.1

Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu?

A. Trên đoạn AN.

B. Trên đoạn NH.

C. Tại điểm N. 

D. Tại điểm H.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì có góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Giải chi tiết:

Vì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới nên điểm O phải nằm trong đoạn NH.

Chọn đáp án: B

Bài 51.2

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy:

A. một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

C. một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta được ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

Giải chi tiết:

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Bài tập quang hình học
Gửi bài