Bài 5 trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 7. Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau: 

a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng “tần số”, nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đọc bảng số liệu 

+) Sử dụng định nghĩa: "Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.

+) Lập bảng tần số

Bảng “tần số ngang” thường được lập như sau: 

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Lời giải chi tiết

a) Trong bảng số liệu ban đầu có 26 giá trị. Như vậy, trong tháng đó có 26 buổi học.

b) Dấu hiệu ở đây là: Số học sinh nghỉ học trong mỗi buổi học.

c) Bảng tần số của dấu hiệu: 

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

6

 

Tần số (n)

10

9

4

1

1

1

N = 26

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: \(26.\)

Số các giá trị khác nhau là \(6,\) đó là các giá trị: \(0; 1; 2; 3; 4; 6.\)

Số học sinh nghỉ nhiều nhất trong 1 buổi học là: \(6\) bạn.

Số học sinh nghỉ ít nhất trong 1 buổi học là: \(0\) bạn.

Giá trị có tần số lớn nhất: \(0.\)

Số học sinh nghỉ trong một buổi học chủ yếu là \(0\) học sinh hoặc \(1\) học sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close