Bài 4 trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 7. Hãy lập bảng “tần số” từ các bài tập 1 và 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng “tần số” từ các bài tập 1 và 2. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta có thể lập bảng tần số.

Bảng “tần số” thường được lập như sau: 

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Lời giải chi tiết

Bảng tần số của bài 1:

Bảng tần số của bài 2: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close