Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 7. Hãy chọn phương án đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2.1

Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây:

5  5  3  7  8  8  5  5 6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

a) Tần số của giá trị 5 là:

(A) 6;                   (B) 20;

(C) 7;                   (D) 5.

Hãy chọn phương án đúng.

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu

Phương pháp giải:

+) Sử dụng định nghĩa: "Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tấn số của giá trị đó.

+) Lập bảng tần số 

Bảng “tần số” thường được lập như sau: 

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nhận thấy giá trị \(5\) xuất hiện \(7\) lần nên tần số của giá trị \(5\) là \(7.\)

Chọn (C)

b) Bảng tần số của dấu hiệu:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

Tần số (n)

1

1

7

6

3

2

Bài 2.2

Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Người theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây: 


a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào? 

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Phương pháp giải:

+) Xác định dấu hiệu 

+) Sử dụng định nghĩa: "Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tấn số của giá trị đó.

+) Lập bảng tần số 

Bảng “tần số” thường được lập như sau: 

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này là chưa đủ. Ta cần có bảng ghi đầy đủ tên từng trường cùng với số bài dân ca mà trường đó sưu tầm được.

b) Dấu hiệu là: Số bài dân ca sưu tầm được của một trường. 

c)       

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

1

3

3

3

1

1

Bài 2.3

Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây): 

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu. 

Phương pháp giải:

+) Xác định dấu hiệu 

+) Sử dụng định nghĩa: "Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tấn số của giá trị đó.

+) Lập bảng tần số  

Bảng “tần số” thường được lập như sau: 

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Lời giải chi tiết:

a) Dấu hiệu là: Thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên.

b)  Bảng tần số:

c) Nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên:

- Đạt tốc độ chậm nhất với 12 giây (chạy được 100m) 

- Đạt tốc độ nhanh nhất với 11 giây (chạy được 100m)

- Thường chạy với tốc độ từ 11,2 giây/100 mét hoặc 11,3 giây/100 mét.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 7 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 7 sách bài tập toán 7. Cho bảng tần số:...Hãy từ bảng này viết lại một bảng số liệu ban đầu.

 • Bài 6 trang 7 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 7 sách bài tập toán 7. Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây:...

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 7. Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:...

 • Bài 4 trang 6 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 7. Hãy lập bảng “tần số” từ các bài tập 1 và 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close