Giải bài 5 trang 181 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 181 sách bài tập Sinh học 10: Phản ứng kháng nguyên — kháng thể là phản ứng đặc hiệu theo nguyên tắc nào?

Đề bài

Phản ứng kháng nguyên — kháng thể là phản ứng đặc hiệu theo nguyên tắc nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết

Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể khớp với nhau như khóa với chìa. Điều đó có nghĩa là kháng nguyên nào kháng thể nấy. Kháng nguyên chỉ phản ứng với loại kháng thể mà nó kích thích tạo thành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 180
Gửi bài