Giải bài 3 trang 180 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 180 sách bài tập Sinh học 10: Kháng nguyên là chất lạ có khả năng kích thích cơ thể tạo kháng thể tương ứng là thuộc miễn dịch nào?

Đề bài

Kháng nguyên là chất lạ có khả năng kích thích cơ thể tạo kháng thể tương ứng là thuộc miễn dịch nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết

Kháng thể thuộc miễn dịch thể dịch trong miễn dịch đặc hiệu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 180
Gửi bài