Bài 49 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết góc B = 90^o, BC = 2cm, ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) biết \(\widehat B = 90^\circ ,BC = 2cm,\widehat C = 60^\circ \). Sau đó đo \(AC\) để kiểm tra rằng \(AC = 4cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác \(ABC\) có \(AC=a;\)  \(\widehat{A}= {x^o};\) \(\widehat{C}={y^o}\).

Cách vẽ: 

- Vẽ đoạn \(AC=a\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AC\) vẽ tia \(Ax\) và \(Cy\) sao cho \(\widehat{CAx}= {x^o}\);

 \(\widehat{ACy}={y^o}\)

Hai tia cắt nhau ở \(B\), ta được tam giác \(ABC\) cần vẽ. 

Lời giải chi tiết

Cách vẽ: 

- Vẽ đoạn \(BC=2\,cm\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\) vẽ tia \(Bx\) và \(Cy\) sao cho \(\widehat{CBx}= {90^o}\);

 \(\widehat{BCy}={60^o}\)

Hai tia \(Bx\) và \(Cy\) cắt nhau ở \(A\), ta được tam giác \(ABC\) cần vẽ. 

Dùng thước đo ta được: \(AC = 4cm.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close