Giải bài 48 trang 88 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x + 8)2 + (y – 10)2 = 36. Toạ

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x + 8)2 + (y – 10)2 = 36. Toạ

độ tâm I của (C) là:

A. (8; -10)                   B. (-8; 10)                   C. (-10; 8)                   D. (10; -8)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường tròn có PT \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\) có tâm I(a ; b)

Lời giải chi tiết

Đường tròn (C): (x + 8)2 + (y – 10)2 = 36 có tâm I(-8 ; 10)   

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close