Giải bài 49 trang 88 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4. Bán kính của (C) bằng

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4. Bán kính của (C) bằng:

A. 4                             B. 16                           C. 2                             D. 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường tròn có PT \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = c\) với c > 0 có bán kính \(R = \sqrt c \)

Lời giải chi tiết

Đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4 có bán kính R = 2   

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close