Giải bài 50 trang 89 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn tâm I(− 4 ; 2) bán kính R = 9 có phương trình là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn tâm I(− 4 ; 2) bán kính R = 9 có phương trình là:

A. (x - 4)² + (y + 2)² = 81                               B. (x + 4)² + (y - 2)² = 9

C. (x - 4)² + (y + 2)² = 9                                  D. (x + 4)² + (y - 2)² = 81

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường tròn (C) có tâm I(a ; b), bán kính R có PT dạng chính tắc: (C): \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\)

Lời giải chi tiết

Đường tròn tâm I(− 4 ; 2) bán kính R = 9 có phương trình là: \({(x + 4)^2} + {(y - 2)^2} = 81\)

Chọn D

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close