Giải bài 52 trang 89 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 6)2 + (y – 7)2 = 16. Hai điểm M, N chuyển động trên đường tròn (C). Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N bằng:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 6)2 + (y – 7)2 = 16. Hai điểm M, N chuyển động trên đường tròn (C). Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm MN bằng:

A. 16                           B. 8                             C. 4                             D. 256

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên đường tròn là đường kính của đường tròn

Lời giải chi tiết

(C) có tâm I(6 ; 7) và bán kính R = 4.

M, N thuộc đường tròn (C) \( \Rightarrow \) MN đạt GTLN khi MN là đường kính của đường tròn

\( \Rightarrow MN = 8\)  

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close