Bài 46 trang 113 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 113 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 11...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 11 rồi đặt câu hỏi thích hợp: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình rồi nêu các bước vẽ.

Lời giải chi tiết

- Vẽ \(∆ABC\).

- Vẽ đường thẳng \({d_1}\) đi qua \(B\) và vuông góc với \(AB\).

- Vẽ đường thẳng \({d_2}\) đi qua \(C\) và song song với \(AB\)

- Gọi \(D\) là giao điểm của \({d_1}\) và \({d_2}\)

Câu hỏi: Tính \(\widehat {BDC}. \)

Lời giải:

Vì \({d_1} \bot AB,{d_2}//AB \Rightarrow {d_1} \bot {d_2}\) tại \(D\)

Suy ra \(\widehat {BDC} = 90^\circ \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close