Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.1 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Quảng cáo

Đề bài

Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Tìm số mol MgSO4 có trong dung dịch phải pha chế theo công thức \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

+)  Tim thể tích dung dịch MgSO4 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO4 

Chú ý đơn vị của V trong công thức \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M :

- Phần tính toán :

+ Tìm số mol MgSO4 có trong dung dịch phải pha chế :

\({n_{MgS{O_4}}} = \dfrac{{0,4 \times 100}}{{1000}} = 0,04(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch MgSO4 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO4 : 

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,04}}{{2}} = 20(ml)\)

- Phần pha chế :

+ Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100 ml. Lắc đều, ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài