Bài 43.6 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.6 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Có những dung dịch ban đầu như sau : a) NaCl 2M ;...

Quảng cáo

Đề bài

Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b) MgSO4 0,5M.

c) KNO3 4M ;

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

- 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;

- 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M ;

- 50 ml dung dịch KNO3 0,2M.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Chú ý đơn vị của V trong công thức 

Lời giải chi tiết

a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M :

- Phần tính toán :

+ Tim số mol NaCl có trong 500 ml dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = \dfrac{{0,5 \times 500}}{{1000}} = 0,25(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch NaCl 2M trong đó có hoà tan 0,25 mol  NaCl:

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,25}}{2} = 125\,\,(ml)\)

- Phần pha chế:

+ Đong lấy 125 ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 ml. Lắc đều, ta được 500ml dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) Pha chế 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M từ MgSO4 0,5M

\({n_{Mg{\rm{S}}{O_4}}} = {C_M}.V = 0,2.2 = 0,4\,\,mol\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8\) lít = 800 ml

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 800 ml dung dịch MgSO4 0,5M đổ vào bình

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 2 lít, lắc đều, ta sẽ được 2 lít dung dịch MgSO4 cần pha chế.

c) Pha chế 50 ml dung dịch KNO3 0,2M từ KNO3 4M

\({n_{KN{O_3}}} = {C_M}.V = 0,2.0,05 = 0,01\,\,m{o_{}}\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,01}}{4} = 0,0025\)lít = 2,5 ml

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 2,5 ml dung dịch KNO3 4M vào bình.

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 50 ml, lắc đều, ta thấy được 50 ml dung dịch KNO3 0,2M cần pha chế.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài