Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.4 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

Quảng cáo

Đề bài

Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng công thức: 

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

Pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2% :

- Phần tính toán :

Tính khối lượng glucozơ cần dùng :

\({m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{2 \times 200}}{{100}} = 4(g)\)

- Phần pha chế:

+ Cân lấy 4 g glucozơ cho vào bình tam giác.

+ Cân lấy 200 - 4 = 196 (g) nước cất, hoặc đong 196 ml nước cất, đổ vào binh tam giác. Lắc mạnh cho glucozơ tan hết, ta được 200 g dung dịch glucơzơ 2%.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài