Bài 4.28 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.28 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải hệ bất phương trình sau...

Quảng cáo

Đề bài

Giải hệ bất phương trình sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{3x + 1}}{2} - \dfrac{{3 - x}}{3} \le \dfrac{{x + 1}}{4} - \dfrac{{2x - 1}}{3}\\3 - \dfrac{{2x + 1}}{5} > x + \dfrac{4}{3}\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close