Bài 4.14 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.14 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai

A. \(\left| x \right| \ge 0,\forall x\)                              B. \(\left| x \right| + x \ge 0,\forall x\)

C. \(\left| x \right| \ge a \Rightarrow x \ge a\)                   D. \(\left| x \right| - x \ge 0,\forall x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của giá trị tuyệt đối

Lời giải chi tiết

Đáp án C sai vì không phải tính chất của giá trị tuyệt đối

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài