Bài 4.13 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.13 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng:

A. \(a < b \Rightarrow ac < bc\)                          B. \(a < b \Rightarrow \dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}\)

C. \(a < b \Rightarrow {a^2} < {b^2}\)                          D. \(a < b \Rightarrow {a^3} < {b^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai vì trường hợp \(c \le 0\)

Đáp án B sai vì trường hợp \(a < 0 < b\)

Đáp án C sai vì trường hợp \(a < b < 0\)

Vậy đáp án D đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài