Bài 4.12 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.12 trang 104 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng: \(\left| {x - z} \right| \le \left| {x - y} \right| + \left| {y - z} \right|,\forall x,y,z\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(\left| {a + b} \right| \le \left| a \right| + \left| b \right|\)

Lời giải chi tiết

\(\left| {x - z} \right| = \left| {(x - y) + (y - z)} \right| \le \left| {x - y} \right| + \left| {y - z} \right|\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài