Bài 4.1; 4.2 trang 8 SBT Hóa học 12

Giải bài 4.1; 4.2 trang 8 sách bài tập Hóa học 12 - Cho các phát biểu sau : a. Chất béo thuộc loại hợp chất este.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.1.

Cho các phát biểu sau :

a) Chất béo thuộc loại hợp chất este.

b) Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.

c) Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.

d) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hiđro vào (có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn

e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử.

Những phát biểu đúng là

A. a, d, e.                        B. a, b, d.

C. a, c, d, e.                    D. a, b, c, d, e.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về este tại đây

Xem lại lý thuyết về chất béo tại đây 

Lời giải chi tiết:

a) Đúng, chất béo là trieste của các axit béo với glixerol nên chất béo thuộc loại hợp chất este.

b) Sai, este không tan trong nước do khả năng tạo liên kết hiđro với các phân tử nước rất kém.

c) Đúng.

d) Đúng, các chất béo lỏng chứa gốc axit béo không no. Khi tham gia phản ứng hiđro hóa trở thành các gốc axit béo no. Các chất béo rắn chứa gốc axit béo no.

e) Đúng

\( \to \) Chọn C.

Câu 4.2.

Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Khi đó quan sát được hiện tượng nào sau đây ?

A. Miếng mỡ nổi ; sau đó tan dần.

B. Miếng mỡ nổi ; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy

C. Miếng mỡ chìm xuống ; sau đó tan dần.

D. Miếng mỡ chìm xuống ; không tan.

Phương pháp giải:

Xem thêm lý thuyết về chất béo tại đây

Lời giải chi tiết:

Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nên miếng mỡ nổi lên trên.

Mỡ lợn chứa tristearin nên có phản ứng thủy phân của tristearin trong môi trường bazơ

\({({C_{17}}{H_{35}}COO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}} + {C_3}{H_5}{(OH)_3}\)

Nên miếng mỡ tan dần

\( \to \) Chọn A.

Loigiaihay.com

 • Bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hoá học 12

  Giải bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hóa học 12 - Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

 • Bài 4.5 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.5 trang 9 sách bài tập Hóa học 12 - Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất.

 • Bài 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.6 trang 9 sách bài tập hóa học 12 - Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

 • Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất.

 • Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close