Bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hoá học 12

Giải bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hóa học 12 - Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.3.

Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là 

a. HCOOC3H7

b. CH3COOC2H5

c. C2H5COOCH3 

d. HCOOCH2CH2CH3

Phương pháp giải:

nRCOONa = nRCOOR’

\( \to {M_{RCOON{\text{a}}}} \)

\( \to\) Công thức của muối

\( \to\) Công thức của X

Lời giải chi tiết:

\({n_X} = \dfrac{{4,4}}{{88}} = 0,05\,\,mol\)

Gọi công thức tổng quát của X là RCOOR’

PTHH: 

\(RCO{\text{OR}}' + NaOH \to RC{\text{OONa  + R'OH}}\)

Theo phương trình, ta có: nRCOONa = nRCOOR’ = 0,05 mol

\( \to {M_{RCOON{\text{a}}}} = \dfrac{{4,1}}{{0,05}} = 82\)

\( \to\) muối: CH3COONa

Mà CTPT của X là C4H8O2

\( \to\) X: CH3COOC2H5

\( \to\) Chọn B.

Câu 4.4.

Đun 6,6 g hỗn hợp gồm 2 este X, Y đồng phân có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 6,5 g hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp nhau. Hai este có công thức là 

A. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H3 và CH3COOC3H7

D. CH3COOCH3 và C2H5COOCH3

Phương pháp giải:

nRCOONa = nRCOOR’

\( \to {M_{RCOON{\text{a}}}} \)

\( \to\) Công thức của 2 muối

\( \to\) Công thức của 2 este

Lời giải chi tiết:

\({n_{este}} = \dfrac{{6,6}}{{88}} = 0,075\,\,mol\)

Gọi công thức tổng quát của 2 este X, Y là RCOOR’

PTHH: 

\(RCO{\text{OR}}' + NaOH \to RC{\text{OONa  + R'OH}}\)

Theo phương trình, ta có: nRCOONa = nRCOOR’ = 0,075 mol

\( \to {M_{RCOON{\text{a}}}} = \dfrac{{6,5}}{{0,075}} = 86,67\)

\( \to\) 2 muối có công thức là CH3COONa và C2H5COONa.

Mà este X, Y đều có công thức phân tử là C4H8O2

\( \to\) 2 este có công thức là CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 4.5 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.5 trang 9 sách bài tập Hóa học 12 - Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất.

 • Bài 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.6 trang 9 sách bài tập hóa học 12 - Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

 • Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất.

 • Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

 • Bài 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.9 trang 10 sách bài tập hóa học 12 - Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (ở cùng điều kiện)...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close