Bài 39 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 11 sách bài tập toán 9. Áp dụng tính ...a/b...(-49)/(-81)....

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn \(\sqrt {\dfrac{a}{b}} \) với \(a < 0\) và \(b < 0\) ở dạng thương của hai căn thức.

Áp dụng tính \(\sqrt {\dfrac{{ - 49}}{{ - 81}}} .\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: 

Với \(A \ge 0,B > 0\) thì \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Chú ý:

Với  \(A < 0;B < 0\) thì \(\dfrac{A}{B} > 0\) nhưng \(\sqrt {\dfrac{A}{B}} \) không phân tích được bằng \(\dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\) 

Lời giải chi tiết

Ta có:  \( a < 0\) nên \(–a > 0; b < 0\) nên \( \displaystyle–b > 0\) 

\( \displaystyle\sqrt {{a \over b}}  = \sqrt {{{ - a} \over { - b}}}  = {{\sqrt { - a} } \over {\sqrt { - b} }}\)

Áp dụng: \( \displaystyle\sqrt {{{ - 49} \over { - 81}}}  = {{\sqrt {49} } \over {\sqrt {81} }} = {7 \over 9}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài