Bài 37 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính...

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính:

a) \( \displaystyle{{\sqrt {2300} } \over {\sqrt {23} }}\) 

b) \( \displaystyle{{\sqrt {12,5} } \over {\sqrt {0,5} }}\)

c) \( \displaystyle{{\sqrt {192} } \over {\sqrt {12} }}\)

d) \( \displaystyle{{\sqrt 6 } \over {\sqrt {150} }}\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương:

Với \(A \ge 0\) và \(B > 0\) ta có: \(\dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }} = \sqrt {\dfrac{A}{B}}\.)

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle{{\sqrt {2300} } \over {\sqrt {23} }} = \sqrt {{{2300} \over {23}}}  = \sqrt {100}  = 10\)

b) \( \displaystyle{{\sqrt {12,5} } \over {\sqrt {0,5} }} = \sqrt {{{12,5} \over {0,5}}}  = \sqrt {25}  = 5\)

c) \( \displaystyle{{\sqrt {192} } \over {\sqrt {12} }} = \sqrt {{{192} \over {12}}}  = \sqrt {16}  = 4\)

d) \( \displaystyle{{\sqrt 6 } \over {\sqrt {150} }} = \sqrt {{6 \over {150}}}  = \sqrt {{1 \over {25}}}  = {1 \over 5}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải