Bài 37 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài Bài 37 trang 108 sách bài tập toán 9 tập 1. Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được \(x\) (không phải giải phương trình này).   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  \(\sin \alpha  = \dfrac{{AB}}{{BC}}\)  

 

Lời giải chi tiết

Gọi tên như hình vẽ. Kẻ chiều cao \(AH\)

Xét tam giác \(ACH\) ta có: 

\(\sin {30^0}=\dfrac{AH}{AC}\Rightarrow AH = x.\sin 30^\circ\)  (1)

Xét tam giác \(ABH\) ta có:

\(\sin {80^0}=\dfrac{AH}{AB}\Rightarrow AH = 4.\sin 80^\circ\)  (2)

Từ (1) và (2) : \(x.\sin 30^\circ  = 4.\sin 80^\circ \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close