Bài 38 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tính sinL (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính \(\sin L\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng \(\sin 30^\circ  = 0,5.\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  \(\sin \alpha  = \dfrac{{AB}}{BC}\)   

 

Lời giải chi tiết

Kẻ \(MH \bot NL\)

Xét tam giác vuông \(NMH\) ta có: \(\sin 30^\circ  = \dfrac{{MH}}{{MN}}\)\(  \Rightarrow MH = \sin 30^\circ .MN = \sin 30^\circ .2,8=1,4\)

Xét tam giác vuông \(LMH\) ta có: \(\sin L = \dfrac{{MH}}{{ML}} = \dfrac{{1,4}}{{4,2}}\)\( =\dfrac{1}{3} \approx 0,3333.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close