Bài 36.1, 36.2 trang 78 SBT Vật lí 9

Giải bài 36.1, 36.2 trang 78 SBT Vật lí 9. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 36.1

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Không tăng, không giảm.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính công suất hao phí: \(P_{hp}=\dfrac{P^2}{U^2}.R\)

Giải chi tiết: 

Ta có: 

\(\eqalign{
&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr 
& R = \rho {l \over S} \cr} \)

Khi tăng chiều dài lên gấp đôi thì R tăng gấp đôi. P, U không đổi khi chiều dài thay đổi \(\Rightarrow  P_{hp}\)  tăng gấp đôi

Chọn đáp án: A

Bài 36.2

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Giảm 2 lần.

C. Tăng 4 lần.

D. Giảm 4 lần.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính công suất hao phí: \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) 

Giải chi tiết:

Ta có công thức tính công suất hao phí là \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) . Theo công thức thì \(P_{hp}\) tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức \(R = \dfrac{{\rho .l}}{S}\). Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài