Bài 34 trang 105 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 105 sách bài tập toán 9. Dựng cung chứa góc 42 độ trên đoạn thẳng AB = 3 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Dựng cung chứa góc \(42^o\) trên đoạn thẳng \(AB =  3 cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ cung chứa góc \(\alpha :\)

+) Vẽ đường trung trực \(d\) của đoạn thẳng \(AB.\)

+) Vẽ tia \(Ax\) tạo với \(AB\) góc \(\alpha.\)

+) Vẽ đường thẳng \(Ay\) vuông góc với \(Ax\). Gọi \(O\) là giao điểm của \(Ay\) với \(d.\)

+) Vẽ cung \(\overparen{AmB},\) tâm \(O,\) bán kính \(OA\) sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ \(AB\) không chứa tia \(Ax.\)

+) \(\overparen{AmB}\) được vẽ như trên là một cung chứa góc \(\alpha.\)

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

− Dựng đoạn \(AB = 3 cm\)

− Dựng \(\widehat {BAx} = 42^o \)

− Dựng đường thẳng \(d\) là trung trực của \(AB\)

− Dựng tia \(Ay ⊥ Ax\) tại \(A\)

Tia \(Ay\) cắt đường trung trực \(d\) của \(AB\) tại \(O.\)

− Dựng cung tròn \(\overparen{AmB}\)  tâm \(O\) bán kính \(OA\)

− Dựng điểm \(O'\) đối xứng với \(O\) qua \(AB.\)

− Dựng cung tròn \(\overparen{Am'B}\) tâm \(O'\) bán kính \(O'A.\)

Ta được cung chứa góc  \(42^o\) trên đoạn thẳng \(AB =  3 cm\) là \(\overparen{AmB}\) và \(\overparen{Am'B}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 35 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 35 trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng tam giác ABC, biết BC = 3 cm,...

 • Bài 36 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 36 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB...

 • Bài 37 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 37 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CH từ C đến AB. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.

 • Bài 38 trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 38 trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng hình vuông ABCD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh CD.

 • Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 106 sách bài tập toán 9. Dựng một cung chứa góc 600 trên đoạn thẳng AB cho trước.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close