Bài 33 trang 24 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 33 trang 24 sách bài tập toán 7. Tìm các cặp giá trị x, y để các đa thức sau nhận giá trị bằng 0 a) 2x + y – 1 b) x – y – 3.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các cặp giá trị \(x, y\) để các đa thức sau nhận giá trị bằng 0:

a) \(2x + y – 1\) 

b) \(x – y – 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho \(x\) nhận giá trị bất kì rồi thay vào đa thức để tìm được \(y\)

Từ đó có cặp số \(x;y\) thích hợp

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(2x + y – 1=0\) 

Chọn \(x=0\) thì ta có \(2.0+y-1=0\) hay \(y=1\)

Cặp số thỏa mãn là \(x=0;y=1.\)

Tương tự ta có: \(x=1;y=-1\) thỏa mãn đề bài vì \(2.1+(-1)-1=0\)

Tổng quát: Các cặp giá trị có dạng \((x ∈R, y = 1 – 2x)\) đều thỏa mãn đề bài.

b) \(x – y – 3=0\)

Chọn \(x=0\) thì ta có \(0-y-3=0\) hay \(y=-3\)

Cặp số thỏa mãn là \(x=0;y=-3.\)

Tương tự ta có \(x=1;y=-2\) thỏa mãn đề bài vì \(1-(-2)-3=1+2-3=0\)

Tổng quát: Các cặp giá trị có dạng \((x ∈R, y = x – 3)\) đều thỏa mãn đề bài.

Chú ý: Có vô số cặp giá trị \(x;y\) thỏa mãn bài toán.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close