Giải bài 33 trang 16 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Xác định hệ số của \({x^2}\) trong khai triển biểu thức \({(4x - 3)^4}\)

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hệ số của \({x^2}\) trong khai triển biểu thức \({(4x - 3)^4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức khai triển: \({(a - b)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

 

               

Số hạng chứa \({x^2}\) trong khai triển biểu thức \({(4x - 3)^4}\) là \(864{x^2}\)

Vậy hệ số của \({x^2}\) trong khai triển biểu thức \({(4x - 3)^4}\) là 864

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close