Giải bài 32 trang 16 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Khai triển các biểu thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Khai triển các biểu thức sau:

a) \({(4x + 1)^4}\)                   b) \({(5x - 3)^4}\)                   c) \({\left( {\frac{1}{3}x + 5} \right)^5}\)                      d) \({\left( {3x - \frac{1}{3}} \right)^5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức khai triển:

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

 

            

b) Ta có:

 

               

c) Ta có:

 

                

d) Ta có:

 

               

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close