Giải bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                           B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                   D. Mỡ.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên Prôtêin

Chọn B.

Câu 32

32. Chức năng không có ở prôtêin là

A. cấu trúc.

B. xúc tác quá trình trao đổi chất,

C. điều hoà quá trình trao đổi chất.

D. truyền đạt thông tin di truyền.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Chức năng của prôtêin

Lời giải

Chức năng không có ở prôtêin là truyền đạt thông tin di truyền.

Chọn D.

Câu 33

33. Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.                          B. bậc 2.

C. bậc 3.                          D. bậc 4.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là bậc 1.

Chọn A

Câu 34

34. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ.

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.

D. cả B và C

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin thuận chiều kim đồng hồ, từ phải sang trái.

Chọn D

Câu 35

35. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường

A. Tồn tại tự do trong tế bào.

B. Liên kết lại với nhau.

C. Bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

D. Bị vô hiệu hoá.

Phương pháp:

Xem lý thuyết ARN

Lời giải

Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 35
Gửi bài