Bài 30 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 9 sách bài tập toán 9. Cho các biểu thức...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các biểu thức:

\(A = \sqrt {x + 2} .\sqrt {x - 3} \) và \(B = \sqrt {(x + 2)(x - 3)} .\)

LG câu a

Tìm \(x\) để \(A\) có nghĩa. Tìm \(x\) để \(B\) có nghĩa.

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Để \(\sqrt A \) có nghĩa thì \(A \ge 0\)

- Để \(\sqrt {A.B} \) có nghĩa ta xét các trường hợp:

Trường hợp 1: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
A \ge 0\\
B \ge 0
\end{array} \right.\)

Trường hợp 2:

\(\left\{ \begin{array}{l}
A \le 0\\
B \le 0
\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

 Ta có: \(A = \sqrt {x + 2} .\sqrt {x - 3} \) có nghĩa khi và chỉ khi: 

\(\left\{ \matrix{
x + 2 \ge 0 \hfill \cr 
x - 3 \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge - 2 \hfill \cr 
x \ge 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \ge 3\)

Vậy  \(x \ge 3\) thì \(A\) có nghĩa.

\(B = \sqrt {(x + 2)(x - 3)} \) có nghĩa khi và chỉ khi:

\((x + 2)(x - 3) \ge 0\)

Trường hợp 1: 

\(\left\{ \matrix{
x + 2 \ge 0 \hfill \cr 
x - 3 \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge - 2 \hfill \cr 
x \ge 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \ge 3\)

Trường hợp 2: 

\(\left\{ \matrix{
x + 2 \le 0 \hfill \cr 
x - 3 \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \le - 2 \hfill \cr 
x \le 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \le - 2\)

Vậy với \(x ≥ 3\) hoặc \(x ≤ -2\) thì \(B\) có nghĩa

LG câu b

Với giá trị nào của \(x\) thì \(A = B\) ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng kết quả câu a và \(\sqrt{A}.\sqrt{B}=\sqrt{A.B}\) với \(\,A\ge 0,B\ge 0\) 

Lời giải chi tiết:

Để \(A\) và \(B\) đồng thời có nghĩa thì \(x ≥ 3\)

Khi đó: \(A=B\)

\(\Leftrightarrow \sqrt {x + 2} .\sqrt {x - 3} = \sqrt {(x + 2)(x - 3)} \) (luôn đúng)

Vậy với \(x ≥ 3\) thì \(A = B\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close